Odborné školení pro neziskové organizace – resumé

Ve čtvrtek 12.2.2015 jsem přednášel za společnost LARX s.r.o. na Magistrátu města České Budějovice pro neziskové organizace na téma internetový marketing. Toto odborné školení bylo volně přístupné.

Odborného školení se zúčastnily neziskové organizace jako:

  • Diecézní charita České Budějovice
  • Jihočeská sociální pomoc, o.p.s.
  • Koníček, o.p.s.
  • Autisté jihu, spolek

Cílem odborného školení bylo poradit neziskovým organizacím se zlepšením webových stránek a marketingu.

Školení probíhalo na Magistrátu města Českých Budějovic. Účast byla okolo 20 lidí. Pro každou neziskovou organizaci jsem provedl rychlo analýzu webových stránek neziskových organizací. Jedno z velkých témat byl responzivní vzhled webových stránek a jeho stále vzrůstající důležitost.

Další bodem byl internetový marketing. Ten je pro dané organizace důležitý, téměř nikdo z organizací ho nedělá = je zde potenciál velké zlepšení.

Na konci školení já a moji 3 kolegové z firmy LARX s.r.o. jsme realizovali s vybranými organizacemi workshop na téma jejich konkrétních problémů a požadavků. Cílem workshopu bylo vyhodnotit individuálně konkrétní projekt (typicky webové stránky organizace) a upozornit na možnosti zlepšení, či přímo kritické chyby. Celý workshop probíhal individuálně ve 4 skupinách, tedy 4 konkrétní projekty neziskových organizací. Vše samozřejmě zdarma.

Děkujeme Magistrátu České Budějovice za organizaci a poskytnutí prostor pro školení!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+